Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Jäsenmaksu 2021

Finanssivalvonta on vahvistanut Lääkärien työttömyyskassan vuoden 2021 jäsenmaksuksi 21 euroa. Jäsenmaksulaskut lähetetään huhtikuussa. Käytä laskussa olevaa viitenumeroa maksaessasi, koska sen perusteella jäsenmaksu kirjautuu jäsenyystietoihisi vuoden 2021 jäsenmaksuksi. Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen. Ilmoitamme maksetut jäsenmaksut automaattisesti verottajalle. Vuoden 2017 alusta lukien jäsenmaksusta ei myönnetä vapautusta.

Ammatinharjoittajat/yrittäjät

Työttömänä aloitetun yritystoiminnan päätoimisuutta ei arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Neljän ensimmäisen kuukauden aikana työttömyyskassa voi maksaa jäsenelle soviteltua ansiopäivärahaa muiden päivärahan saamisen edellytysten täyttyessä. Neljän kuukauden kuluttua työ- ja elinkeinotoimisto tutkii yritystoiminnan/ammatinharjoittamisen pää/sivutoimisuuden. Sivutoimiselle yrittäjälle/ammatinharjoittajalle työttömyyskassa jatkaa sovitellun ansiopäivärahan maksamista.

Päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi/yrittäjäksi siirtyessäsi voit saada palkansaajan ansiopäivärahaa korkeintaan puolentoista vuoden ajan ammatinharjoittamisen/yritystoiminnan aloittamisesta, jos yritystoiminta/ammatinharjoittaminen lopetetaan.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL/MYEL –vakuutusvelvollinen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan yhtiössä tai osuuskunnassa työskentelevä, jos hän

  • itse tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % (osuudet lasketaan äänivallasta tai muusta vastaavasta määräämisvallasta; myös välillinen omistaminen toisen yrityksen kautta huomioidaan) tai
  • toimii johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja itse omistaa vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 %.

Päätoimiset ammatinharjoittajat/yrittäjät voivat halutessaan vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta Yrittäjäkassassa (www.syt.fi) .

Jäsenyyden päättäminen

Jäsenyys päättyy automaattisesti sen kalenterikuukauden lopussa, jolloin jäsen täyttää 68 vuotta. Jos haluat erota työttömyyskassasta, sinun tulee tehdä kirjallinen eroilmoitus kassalle.

Työttömyyskassalla on vuosijäsenmaksu. Eronneelle tai erotetulle jäsenelle palautetaan jäsenyyden päättymisen jälkeiselle ajalle maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalle ajalle vuosijäsenmaksusta:

  • jäsenen tulee pyytää palauttamista kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä ja
  • palautettavan määrän tulee olla vähintään 10 euroa

Jos siirryt pysyvästi pois alalta, jota kas­sa edustaa sinun tulee ilmoittaa siitä työttömyyskassalle. Pysyvänä siirtymisenä pois kassan toimialalta pidetään yli vuoden työskentelyä muulla toimialalla. Kirjallinen eroilmoitus tulee tehdä myös jos siirryt toisen EU/ETA -maan työttömyysvakuutuksen piiriin, olet toiminut päätoimisena yrittäjänä/ammatinharjoittajana 18 kuukautta tai siirryt pysyvästi eläkkeelle.

Muutosilmoituslomake, jolla voit päättää jäsenyyden tai ilmoittaa muutoksista työttömyyskassalle on työttömyyskassan www-sivuilla osiossa lomakkeet. Voit skannata tai lähettää valokuvan täytetystä ja allekirjoitetusta lomakkeesta eAsioinnin liite- toiminnolla. Pääset kirjautumaan työttömyyskassan sähköiseen asiointipalveluun eAsiointiin työttömyyskasan verkkosivuilta pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella ja varmennekortilla.


Seuraava Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset ovat voimassa 31.12.2020 saakka