Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Finanssivalvonnan kuulutus työttömyyskassojen sulautumisesta

Kuulutus

Lakimiesten työttömyyskassa ja Lääkärien työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 7.9.2021 ja 9.9.2021 hyväksyneet sopimuksen Lakimiesten työttömyyskassan sulautumisesta Lääkärien työttömyyskassaan 1.1.2022 lukien.

Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.

Finanssivalvonta kehottaa niitä, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne kirjallisesti 5.11.2021 mennessä Finanssivalvonnalle. Hakemusasiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoite: Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Helsingissä 30. päivänä syyskuuta 2021

Satu Luojola

lakimies


Seuraava Lakimiesten ja Lääkärien työttömyyskassa aloittaa toimintansa vuodenvaihteessa