Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Omavastuuaikaa, työssäoloehtoa ja enimmäismaksuaikaa koskevat määräaikaiset muutokset voimaan

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta. Laki on voimassa 15.4. - 6.7.2020.

Palkansaajan työssäoloehto lyhenee

Jos jäsen ei täytä 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa, hänellä on kuitekin mahdollisuus saada ansiopäivärahaa, jos hän on jäsenyysaikana ollut vähintään 13 kalenteriviikkoa työssäoloehdon täyttävässä työssä. Vähintään yhden työssäoloehtoa kerryttävän viikon tulee olla tehty 1.3.2020 jälkeen ja ensimmäisen korvauspäivän tulee olla viimeistään 3.7.2020.

Omavastuuajalta maksetaan päivärahaa

Lomautetuille ja työttömille maksetaan ansiopäivärahaa viiden päivän omavastuuajalta, jos omavastuuajan ensimmäinen päivä on 16.3. - 6.7.2020.

Enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahan enimmäismaksuaika on työhistoriasta ja iästä riippuen 300 - 500 korvauspäivää. Lomautuksen vuoksi 16.3. - 30.6.2020 maksettua ansiopäivärahaa ei huomioida enimmäismaksuaikaa laskettaessa. Työttömyyden ajalta maksettu ansiopäivärahan kuluttaa enimmäismaksuaikaa normaalisti.


Seuraava Yrittäjille oikeus työmarkkinatukeen koronaepidemian vuoksi