Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset ovat voimassa 31.12.2020 saakka

Eduskunta on jatkanut väliaikaisten lakimuutosten voimassaoloa vuoden loppuun saakka.

Omavastuuaika

Ansiopäivärahaa maksetaan omavastuuajalta, jos ensimmäinen omavastuupäivä on 16.3. - 31.12.2020.

Työssäoloehto

Mikäli jäsen ei täytä normaalia 26 kalenteriviikon työssäoloehtoa, voidaan ansiopäivärahaa maksaa 13 kalenteriviikon työssäoloehdon perusteella. Tämä edellyttää, että vähintään yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko on 1.3.2020 jälkeen ja ensimmäinen korvauspäivä on viimeistään 31.12.2020.

Enimmäismaksuaika

Ansiopäivärahan 300 - 500 päivän enimmäismaksuaika ei kulu lomautuksen aikana, jos lomautus on alkanut 16.3.2020 tai sen jälkeen. Enimmäismaksuaika on jäädytetty 31.12.2020 saakka. Enimmäismaksuajan jäädytys on laajennettu koskemaan kaikkia ansiopäivärahan saajia siten, että enimmäismaksuiaka ei kulu 1.7. - 31.12.2020.

Suojaosa

Suojaosa on 1.6. - 31.10.2020 alkavien hakujaksojen osalta 500 euroa. Soviteltua päivärahaa maksettaessa suojaosan ylittävistä tuloista 50% vähentää maksettavaa päivärahaa.

Työtulon huomioiminen sovittelussa

Kalenterikuukauden aikana maksettu osa-aikatyöhön tai enintään kaksi viikkoa kestävään kokoaikatyöhön perustuva työtulo huomioidaan soviteltua päivärahaa maksettaessa 11.5.2020 jälkeen alkavilla sovittelujaksoilla, vaikka työtulo olisi maksettu sellaisena aikana, jolta ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustusta voi saada kokoaikatyöhön kahden tunnin edestakaisen työmatkan perusteella. Muutosta sovelletaan 12.6. - 31.10.2020 alkaviin työsuhteisiin.

Päätoiminen yrittäjä tai ammatinharjoittaja

Yrittäjä/amamtinharjoittaja voi saada Kelasta työmarkkinatukea 16.3. - 31.12.2020 silloin, kun yritystoiminnasta syntyvä tulo on on laskenut koronan vuoksi.

Työvoimapoliittiset edellytykset

Lomautettujen yritystoimintaa ja opintoja ei tutkita TE-toimistossa 16.3. - 31.12.2020.

Koonti työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista ja muutosten voimassaolosta


Seuraava Kassan varsinainen kokous 18.8.2020