Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Väliaikainen muutos sovitellun päivärahan maksamiseen ja sivutoimisen yritystulon ilmoittamiseen

Eduskunta on hyväksynyt väliaikaisen lainmuutoksen sovitellun päivärahan maksamiseen, sivutoimisen yritystulon ilmoittamiseen ja ennakkomaksun maksamiseen. Poikkeuslaki on voimassa 11.5. - 31.10.2020.

Lainmuutoksen aikana:

  • soviteltua päivärahaa maksettaessa ei käytetä erityistä sovittelujaksoan eikä soviteltavaa tuloa muunneta laskennallisesti kuukausituloksi
  • sivutoimisesta yritystoiminnasta tai ammatinharjoittamisesta ansaittu tulo huomioidaan hakijan oman ilmoituksen perusteella, jos se koronavirusepidemian vuoksi poikkeaa olennaisesti viimeksi vahvistetun verotuksen tilanteesta
  • ennakkomaksua voidaan maksaa enintään kuuden kuukauden ajalle, jos käsittelyajat ovat pidentyneet huomattavasti epidemian aiheuttaman ruuhkan takia. Ennakon maksaminen edellyttää, että hakijalla on oikeus työttömyyspäivärahaan.

Väliaikaisen lainmuutoksen aikana koko kalenterikuukauden tulo vaikuttaa vähentävästi ansiopäivärahaan. Kalenterikuukauden aikana maksettu osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön palkka vaikuttaa vähentävästi, vaikka se olisi maksettu sellaisena päivänä, jolta hakijalla ei ole oikeutta päivärahaan. Osa-aikatyön, enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön ja lyhennetyn työpäivän osalta sovittelu tehdään maksuperusteisesti eli työssäoloaika ja palkka vaikuttaa silloin, kun se maksetaan. Lyhennetyn työviikon osalta sovittelu on ansaintaperusteinen eli työssäoloaika ja palkka vaikuttavat silloin, kun työ tehdään.

Poikkeuslakia sovelletaan 11.5.2020 tai sen jälkeen alkaviin hakujaksoihin.


Seuraava Työllistymissuunnitelman tekemättä jättäneille takautuva oikeus työttömyysturvaan