Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Vuodenvaihteen lakimuutokset

Aktiivimalli puretaan vuoden vaihteessa. Muutos tarkoittaa, että työttömyysturvaa ei leikata aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen kohdistuvilta työttömyyspäiviltä.

Myös päivärahan taso ja työttömyysputken ikäraja nousevat vuodenvaihteessa. Lisäksi työttömyyskassat alkavat saada käyttöönsä tulorekisterin tietoja.

Aktiivimalli puretaan 1.1.2020

Työttömyysturvaa ei leikata aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 alkaen. Mikäli ansiopäivärahan tasoa on aktiivimallin vaikutuksesta alennettu, palautetaan ansiopäiväraha normaalitasolle tammikuun alussa. Joukukuun 2019 päivärahaan aktiivimalli vaikuttaa vielä.

Lisäpäiväoikeuden ikäraja nousee

Työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden (ns. työttömyysputki) ikäraja nousee vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä 61 vuodesta 62 vuoteen. Lisäpäiväoikeus tarkoittaa, että ansiopäivärahaa voidaan maksaa normaalin enimmäisajan jälkeen eläkeikään asti.

Muutos tulee voimaan 1.1.2020. Vuonna 1961 syntyneet henkilöt täyttävät kuitenkin 61 vuotta vuonna 2022, joten muutos alkaa vaikuttaa maksettavaan työttömyysturvaan vasta kahden vuoden kuluttua.

Tulorekisteri tulee työttömyyskassojen käyttöön

Työttömyyskassat alkavat saada palkkatietoja tulorekisteristä 1.1.2020. Tulorekisterin myötä ansiopäivärahahakemukseen ei tarvitse jatkossa liittää niin paljon liitteitä.

Työnantajat ovat ilmoittaneet tulorekisteriin tiedot maksamistaan palkoista vuoden 2019 alusta alkaen. Työttömyyskassat alkavat saada nämä palkkatiedot käyttöönsä vuodenvaihteesta lähtien.

Erillisiä palkka- tai työsuhdetietoja pyydetään jatkossakin silloin, kun tulorekisteriin ei ole täytetty tarvittavia tietoja, ja silloin, kun tulorekisterin tiedot eivät henkilön tilanteessa riitä päivärahahakemuksen käsittelyyn.

Työnantaja voi ilmoittaa tulotietoja tulorekisteriin joko suppeaa tai laajaa ilmoitustapaa käyttäen. Tämän lisäksi työnantaja voi ilmoittaa tulorekisteriin vapaaehtoisia tietoja. Suppea ilmoitustapa tarkoittaa, että palkka ilmoitetaan ilman erittelyjä. Laajassa ilmoitustavassa palkka eritellään palkanosittain tarkemmin. Näiden lisäksi työnantaja voi halutessaan täyttää tietoja esimerkiksi poissaoloista ja palkan ansaintajaksoista.

Jos työnantaja on täyttänyt tulorekisteriin palkkatiedot laajalla ilmoitustavalla ja ilmoittanut myös vapaaehtoisia tietoja, on todennäköisempää, että kassa saa ansiopäivärahahakemuksen käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä eikä hakijan tarvitse toimittaa erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

os olet saanut työnantajaltasi palkkatodistuksen, liitä se ansiopäivärahahakemukseen vielä vuoden alussa. Tämä auttaa siinä, että päivärahahakemusten käsittelyyn ei tule käyttöönoton yhteydessä viivettä.

Katso tästä miten tulorekisteri vaikuttaa päivärahan hakemiseen


Seuraava Uusi tietoturvallinen viestintäkanava