Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Yrittäjille oikeus työmarkkinatukeen koronaepidemian vuoksi

Päätoimiset yrittäjät ja ammatinharjoittajat voivat saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 090 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Miten työmarkkinatukea haetaan Kelasta?

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annetaan työvoimapoliittinen lausunto Kelalle.

Käytännössä prosessi etenee näin:

  1. Yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi ja antaa selvityksen päätoimisen työskentelyn päättymisestä tai tulon vähentymisestä koronavirusepidemiasta johtuen.
  2. TE-toimisto antaa yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle.
  3. Kela maksaa työmarkkinatukea yrittäjälle.

Työmarkkinatukea voidaan esityksen mukaan maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Jälkisuoja

Päätoimiseksi yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi siirtynyt palkansaajakassan jäsen voi halutessaan säilyttää palkansaajakassan jäsenyyden ns. jälkiuoja-ajan eli 18 kuukautta päätoimisen yritystoiminanan/ammatinharjoittamisen aloittamisesta. Jos yritystoiminta/ammatinharjoittaminen lopetetaan jälkisuoja-aikana, jäsenelle voidaan maksaa ansiopäivärahaa aiemmin täyttyneen palkansaajan työssäoloehdon perusteella. Edellyttäen, että kaikki päivärahan saamisen edellytykset täyttyvät. Jälkisuojan perusteella maksettava ansiopäiväraha edellyttää yritystoiminnan/ammatinharjoittamisen lopettamista.


Seuraava Oletko jo tutustunut eAsiointiin?