Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Aiemman kassajäsenyyden hyödyntäminen

Palkansaajakassan vaihtaminen

Edellisen palkansaajakassan jäsenenä ansaitsemasi jäsenyys- ja työskentelykaudet luetaan hyväksesi, jos liityt uuteen kassaan 30 päivän kuluessa edellisestä kassasta eroamisesta. Kassan vaihtaminen ja kassaan liittyminen edellyttää, että olet palkkatyössä kassan jäsenyyttä hakiessasi.

Yrittäjästä palkansaajaksi

Yrittäjästä palkansaajaksi siirtyessäsi ja Lääkärien työttömyyskassaan liittyessäsi (30 päivän kuluessa yrittäjäkassasta eroamisesta) olet oikeutettu yrittäjänä ansaitsemaasi päivärahaan, kunnes täytät palkansaajan työssäoloehdon.

Palkansaajasta yrittäjäksi

Päätoimiseksi yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi siirtyessäsi voit säilyttää jäsenyytesi Lääkärien työttömyyskassassa 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta (ns. jälkisuoja-aika). Tällöin sinulle ei kuitenkaan kerry uutta työssäoloehtoa yritystoiminnastasi. Jos yritystoimintasi loppuu jälkisuoja-aikana, sinulle maksetaan muiden edellytysten täyttyessä palkansaajan työttömyyspäivärahaa riippumatta siitä, missä kassassa olet jäsenenä.

Ulkomailta Suomeen

Toisen EU/ETA-maan työttömyysvakuutuksen piirissä ansaitut vakuutus- ja työskentelykaudet luetaan hyväksesi, jos Suomeen palatessasi liityt jäseneksi kuukauden kuluessa siitä, kun työttömyysvakuutuksesi toisessa EU/ETA-maassa päättyy. Työttömyysvakuutus tulee pääsääntöisesti siirtää työskentelymaahan. Jäsenhakemuksesi liitteeksi tarvitaan lomake vakuutus- ja työskentelykausien siirtämiseksi. Pohjoismaista Suomeen palattaessa työttömyyskassan jäseneksi tulee liittyä kahdeksan viikon kuluessa toisen Pohjoismaan työttömyysvakuutuksen päättymisestä. Ruotsissa ja Tanskassa työskennellessäsi tulee työttömyysturvan säilymiseksi liittyä oman alan työttömyyskassaan.