Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Jäsenmaksu

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2021 on 21 euroa. Jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain.

Uudet suorajäsenemme saavat ensimmäisen jäsenmaksulaskun jäsenhakemuksen käsittelyn jälkeen. Tämän jälkeen postitamme jäsenmaksulaskut vuosittain alkuvuoden aikana. Mikäli olet jäsenenä Lääkäriliitossa, liitto tilittää jäsenmaksusi työttömyyskassalle.

Kun jäsenyys päättyy, jäsenmaksu voidaan palauttaa niiltä kalenterikuukausilta, kun et ole Lääkärien työttömyyskassan jäsen.

  • Palautusta on pyydettävä esimerkiksi eroilmoituksen yhteydessä kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä ja
  • palautettavan määrän tulee olla vähintään 10 euroa.

Maksamatta oleva jäsenmaksu voidaan periä jäsenelle maksettavasta etuudesta.

Jäsen erotetaan työttömyyskassasta, jos hän laiminlyö jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä.

  • Erottaminen tapahtuu takautuvasti sen kalenterivuoden alusta, josta lukien jäsenmaksu on maksamatta ja voi johtaa takaisinperintään, mikäli kyseiseltä vuodelta on maksettu etuuksia.
  • Ennen erottamista jäsenelle varataan mahdollisuus antaa selvitys asiasta.
  • Erotettu jäsen ei voi lukea hyväkseen jäsenyys- tai työskentelykausia toiseen työttömyyskassaan liittyessään.