Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Jäsenmaksu

Lääkärien työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2021 on 21 euroa. Jäsenmaksu vahvistetaan vuosittain.

Uudet jäsenemme saavat ensimmäisen jäsenmaksulaskun liittymislomakkeen käsittelyn jälkeen. Tämän jälkeen postitamme jäsenmaksulaskut maalis-huhtikuussa. Mikäli olet jäsenenä Lääkäriliitossa, et saa jäsenmaksulaskua työttömyyskassasta, liitto tilittää jäsenmaksun työttömyyskassalle.

Jäsenyyden päättyessä voidaan palauttaa jäsenyyden päättymisen jälkeiselle ajalle maksettu jäsenmaksu täysiä kalenterikuukausia vastaavalle ajalle vuosijäsenmaksusta.

  • Palautusta on pyydettävä kirjallisesti kolmen kuukauden kuluessa eroamisesta tai lainvoimaisesta erottamispäätöksestä ja
  • Palautettavan määrän tulee olla vähintään 10 euroa

Maksamatta oleva jäsenmaksu voidaan periä jäsenelle maksettavasta etuudesta.

Jäsen erotetaan työttömyyskassasta, jos hän laiminlyö jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä.

  • Erottaminen tapahtuu takautuvasti sen kalenterivuoden alusta, josta lukien jäsenmaksu on maksamatta ja voi johtaa takaisinperintään, mikäli kyseiseltä vuodelta on maksettu etuuksia.
  • Ennen erottamista jäsenelle varataan mahdollisuus antaa selvitys asiasta.
  • Erotettu jäsen ei voi lukea hyväkseen jäsenyys- tai työskentelykausia toiseen työttömyyskassaan liittyessään.