Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyytesi päättyy automaattisesti vasta sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana täytät 68 vuotta. Yli 65-vuotiaana voit saada ansiopäivärahaa ainoastaan lomautusajalta.

Eroilmoitus tulee tehdä kirjallisesti. Suosittelemme lähettämään viestin eAsiointi-palvelun kautta. Eroilmoituksessa tulee mainita:

  • sähköpostiosoite
  • jäsenyyden toivottu päättymispäivä
  • päättymisen syy (esim. pysyvä eläke, päätoiminen yritystoiminta tms.) ja
  • tilinumero mahdollista jäsenmaksun palauttamista varten (pienin palautettava summa on 10 euroa).

Sinun tulee erota työttömyyskassan jäsenyydestä, jos

  • olet toiminut päätoimisena yrittäjänä/ammatinharjoittajana yli 18 kuukautta
  • olet siirtynyt pysyvästi pois kassan toimialalta (pysyvänä siirtymisenä pidetään yli vuoden työskentelyä toisella toimialalla)
  • olet siirtynyt pysyvästi eläkkeelle tai
  • olet siirtynyt toisen EU/ETA- maan työttömyysvakuutuksen piiriin.

Saamme näistä tilannemuutoksista tiedon ainoastaan sinulta, emmekä voi päättää jäsenyyttäsi ilman sinulta saamaamme tietoa.

Jäsenmaksu tulee maksaa jäsenyyden päättymiskuukauden loppuun. Huomaathan, että jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.

Voit myös ilmoittaa eroamisesta muutosilmoituslomakkeellamme. Eroilmoituksen voit lähettää postitse tai eAsioinnin kautta. Lääkärien työttömyyskassan postiosoite on PL 49, 00501 Helsinki. Eroilmoituksen voit lähettää eAsioinnissa valokuvana tai skannattuna liitteet -toiminnon kautta.