Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Jäsenyyden päättyminen

Jäsenyytesi päättyy automaattisesti sen kalenterikuukauden lopussa, jonka aikana täytät 68 vuotta. Yli 65-vuotiaana voit saada ansiopäivärahaa ainoastaan lomautusajalta.

Täytä kirjallinen eroilmoitus muutosilmoituslomakkeellamme, jos:

  • olet toiminut päätoimisena yrittäjänä/ammatinharjoittajana yli 18 kuukautta
  • olet siirtynyt pysyvästi pois kassan toimialalta (pysyvänä siirtymisenä pidetään yli vuoden työskentelyä toisella toimialalla)
  • olet siirtynyt pysyvästi eläkkeelle
  • olet siirtynyt toisen EU/ETA- maan työttömyysvakuutuksen piiriin tai
  • haluat muusta syystä erota työttömyyskassan jäsenyydestä.

Saamme näistä tilannemuutoksista tiedon ainoastaan sinulta, emmekä voi päättää jäsenyyttäsi ilman sinulta saamaamme tietoa.

Eroilmoituksessa tulee ilmoittaa:

  • etu- ja sukunimi
  • osoite
  • jäsenyyden päättymispäivä ja
  • päättymisen syy (esim. pysyvä eläke, päätoiminen yritystoiminta tms.).

Ero astuu voimaan ilmoituksen saapumispäivästä tai ilmoittamastasi myöhemmästä ajankohdasta.

Jäsenmaksu tulee maksaa eroamiskuukauden loppuun. Huomaathan, että jäsenmaksun maksamatta jättäminen ei ole eroilmoitus.

Työttömyyskassan vaihtaminen on mahdollista vain työssä ollessa. Kassaa ei voi vaihtaa esimerkiksi työttömänä, kokonaan lomautettuna, hoitovapaalla tai opintovapaalla, vaikka työsuhde olisi voimassa.

Jos siirtyminen kassasta toiseen tapahtuu 1 kuukauden kuluessa, säilytät kerryttämäsi työssäolo- ja jäsenyyskaudet. Jos kuukauden siirtymäaika ylittyy, pitää sinun kerryttää ne alusta uudelleen. Jäsenmaksu tulee maksaa eroamisajankohtaan asti.

Eroilmoituksen voit lähettää postitse tai eAsioinnin kautta. Lääkärien työttömyyskassan postiosoite on PL 49, 00501 Helsinki. Eroilmoituksen voit lähettää eAsioinnissa valokuvana tai skannattuna liitteet -toiminnon kautta. Viestitoimintomme eAsioinnissa on tietoturvallinen tapa lähettää viestejä työttömyyskassalle.