Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Kuka voi liittyä

Voit liittyä Lääkärien työttömyyskassaan jos:

  • Työskentelet lääkärin, hammaslääkärin tai eläinlääkärin koulutusta vaativissa tehtävissä
  • Olet palkkatyössä
    • Voit olla toistaiseksi voimassa olevan kokoaikatyön lisäksi esimerkiksi osa-aikatyössä, määräaikaisessa työsuhteessa, kesätyössä tai osin lomautettuna.
    • Huomaathan, että jäsenyydestä ei ole hyötyä, mikäli työtä on alle 18 tuntia viikossa, koska työssäoloehtosi ei kerry.
  • Olet alle 68 vuotias

Päätoimisena ammatinharjoittajana tai yrittäjänä et voi kuulua Lääkärien työttömyyskassaan. Voit sen sijaan liittyä Yrittäjäkassaan.

Päätoimiseksi yrittäjäksi/ammatinharjoittajaksi siirtynyt kassan jäsen voi saada palkansaajan ansiopäivärahaa korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta.

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö,

  • joka on YEL/MYEL –vakuutusvelvollinen,
  • yhtiössä tai osuuskunnassa työskentelevä, jos hän itse tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % (osuudet lasketaan äänivallasta tai muusta vastaavasta määräämisvallasta; myös välillinen omistaminen toisen yrityksen kautta huomioidaan) tai toimii johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja itse omistaa vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsenten kanssa omistaa vähintään 30 %.