Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Aktuellt

Lagändringar vid årsskiftet

Aktiveringsmodellen slopas vid årsskiftet. Förändringen innebär att arbetslöshetsskyddet inte längre skärs ned på basis av aktiveringsmodellen i fråga om arbetslöshetsdagar som infaller 1.1.2020 eller därefter.
Lue lisää