Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Har du bekantat dig med eTjänsten?

Arbetslöshetskassans medlemmar kan använda eTjänsten till att:

  • skicka säkra meddelanden till arbetslöshetskassan,
  • skicka ansökningar om inkomstrelaterad dagpenning och bilagor samt
  • uppdatera sina kontaktuppgifter.

Du kan också skicka in ansökan om alterneringsersättning, rörlighetsunderstöd eller ändring via funktionen Bilaga. Bilagor kan skickas som skannade eller som foton. Kontrollera att texten i den bifogade filen är läsbar innan du skickar den.

eTjänsten visar också förmånsbeslut och utbetalningsavier. I inställningarna kan du välja om du vill ha utbetalningsavierna endast till eTjänsten eller om du utöver eTjänsten vill få dem skickade till dig per post.

När du registrerar din e-postadress i dina egna uppgifter i eTjänsten, får du ett meddelande i din e-post när arbetslöshetskassan har skickat dig ett nytt meddelande till eTjänsten.

Genom att använda eTjänsten undviker du dröjsmål i postgången.

Inloggningen till eTjänstensker med dina bankkoder, mobil ID och certifikatkort.


Seuraava Permittering