Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Tidsbestämda ändringar i självrisktid, arbetsvillkor och maximal utbetalningstid

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om temporära ändringar i arbetslöshetslagen. Lagen gäller 15.4– 6.7.2020.

Arbetsvillkoret för löntagare förkortas

Om du inte uppfyller arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor, kan du få inkomstrelaterad dagpenning om du under din tid som medlem i minst 13 kalenderveckor har haft ett arbete som uppfyller arbetsvillkoret. Minst en av veckorna som ackumulerar arbetsvillkoret ska ha infallit efter 1.3.2020 och den första dagen för ersättning ska infalla senast 3.7.2020.

Dagpenning betalas för självrisktiden

Permitterade och arbetslösa får inkomstrelaterad dagpenning för fem dagars självrisktid, om självrisktidens första dag är 16.3– 6.7.2020.

Maximal utbetalningstid

Den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning är mellan 300 och 500 ersättningsdagar beroende på arbetshistorik och ålder. Inkomstrelaterad dagpenning som betalats på grund av permittering 16.3– 30.6.2020 beaktas inte när maximiutbetalningstiden räknas ut. Inkomstrelaterad dagpenning som betalas ut för arbetslöshet förbrukar den maximala utbetalningstiden normalt.


Seuraava Företagare har rätt till arbetsmarknadsstöd på grund av coronaepidemin