Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Retroaktiv rätt till utkomstskydd för dem som inte har lämnat in en sysselsättningsplan

Regeringen har idag godkänt temporära ändringar i utkomstskyddet. Ingen sysselsättningsplan eller bedömning av servicebehov krävs av helt arbetslösa under tiden 16.3–30.6.2020.

Om du haft ett avbrott i din jobbsökning efter 16.3.2020 på grund av att du inte lämnat tillräckliga uppgifter när du anmält dig, kontakta arbets- och näringsbyrån och kontrollera om du har en retroaktiv rätt till utkomstskydd för arbetslösa under avbrottet.

Retroaktiv rätt till utkomstskydd kan också uppstå om:

  • du har avbrutit en sysselsättningsfrämjande service på grund av coronaepidemin,
  • du inte har ansökt om studieplats, eller
  • du inte följt din sysselsättningsplan.

Försäkra dig också om att du har svarat på arbets- och näringsbyråns bedömning av servicebehovet och gjort upp din sysselsättningsplan innan den temporära lagen upphör att gälla! De som är helt arbetslösa ska göra upp en plan senast 30.6.2020 och permitterade senast 31.7.2020. Om ingen plan har gjorts upp, kan det bli avbrott i rätten till utkomstskydd efter att den temporära lagen har upphört att gälla.

Du kan begära om rättelse av avbrott i jobbsökningen via arbets- och näringsbyråns telefontjänst, chatt eller eTjänst.


Seuraava Har du blivit permitterad på grund av coronasituationen?