Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

De temporära ändringarna i arbetslöshetslagen gäller till och med 31.12.2020

Riksdagen har förlängt giltighetstiden för de temporära lagändringarna till årets slut.

Självrisktid

Inkomstrelaterad dagpenning betalas för självrisktiden, om den första självriskdagen infaller 16.3–31.12.2020.

Arbetsvillkor

Om en medlem inte uppfyller det normala arbetsvillkoret på 26 kalenderveckor, kan inkomstrelaterad dagpenning betalas ut på basis av arbetsvillkoret på 13 kalenderveckor. Det förutsätter att minst en kalendervecka som uppfyller arbetsvillkoret infaller efter 1.3.2020 och att den första ersättningsdagen infaller senast 31.12.2020.

Maximal utbetalningstid

Den maximala utbetalningstiden på 300–500 dagar för inkomstrelaterad dagpenning löper inte under en permittering, om permitteringen har börjat 16.3.2020 eller senare. Den maximala utbetalningstiden löper inte före 31.12.2020. Beslutet har utvidgats till att omfatta alla som får inkomstrelaterad dagpenning, så att den maximala utbetalningstiden inte löper under tiden 1.7–31.12.2020.

Skyddsdel

Skyddsdelen är 500 euro för de ansökningsperioder som börjar under tiden 1.6–31.10.2020. 50 % av de inkomster som överstiger skyddsdelen minskar dagpenningen som betalas ut då det gäller jämkad dagpenning.

Arbetsinkomstens inverkan vid jämkning

Den arbetsinkomst som under en kalendermånad har betalats på basis av deltidsarbete eller högst två veckors heltidsarbete beaktas vid utbetalningen av jämkad dagpenning under de jämkningsperioder som börjar efter 11.5.2020, även om arbetsinkomsten har betalats under en tid som inte berättigar dig till inkomstrelaterad dagpenning.

Rörlighetsunderstöd

Den som har över två timmars pendlingsväg tur-retur till sitt heltidsarbete har rätt till rörlighetsunderstöd. Ändringen gäller anställningsförhållanden som börjat 12.6–31.10.2020.

Företagare eller yrkesutövare i huvudsyssla

En företagare/yrkesutövare kan få arbetsmarknadsstöd från FPA 16.3–31.12.2020, om intäkterna från affärsverksamheten har minskat på grund av coronaviruset.

Arbetsmarknadspolitiska villkor

Arbets- och näringsbyrån undersöker inte permitterade personers företagsverksamhet och studier under tiden 16.3–31.12.2020.

Sammanställning av temporära lagändringar i arbetslöshetsskyddet och deras giltighetstider


Seuraava Kassans ordinarie kassamöte 18.8.2020