Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Tillfällig ändring i betalningen av jämkad dagpenning och anmälan om företagsinkomst i bisyssla

Riksdagen har godkänt en temporär lagändring som gäller utbetalning av jämkad dagpenning, anmälan om företagsinkomst i bisyssla och förskottsbetalningar. Den temporära lagen är giltig 11.5–31.10.2020.

Följande ändringar gäller under perioden:

  • ingen särskild jämkningsperiod används då jämkad dagpenning betalas ut och den inkomst som ska jämkas omvandlas inte till beräknad månadsinkomst
  • inkomster från arbete som företagare eller yrkesutövare i bisyssla beaktas på basis av din egen anmälan, om de på grund av coronaepidemin väsentligt avviker från situationen vid den senast fastställda beskattningen
  • förskottsbetalningar får betalas ut för högst sex månaders tid, om behandlingstiderna har förlängts avsevärt på grund av epidemin. Utbetalningen av förskott förutsätter att du har rätt till arbetslöshetsdagpenning.

De inkomster som du haft under en hel kalendermånad har en minskande inverkan på dagpenningen under den tillfälliga lagändringen. Lönen för deltidsarbete eller högst två veckors heltidsarbete under en kalendermånad har en minskande inverkan, även om den har betalats ut under sådana dagar som du inte har rätt till dagpenning. Jämkningen sker enligt utbetalningsprincipen i fråga om deltidsarbete, högst två veckors heltidsarbete och förkortad daglig arbetstid, dvs. arbetstiden och lönen beaktas enligt det datum då lönen betalas ut. Jämkningen sker enligt intjänandeprincipen i fråga om förkortad arbetsvecka, dvs. arbetstiden och lönen beaktas enligt när arbetet utförs.

Den temporära lagen gäller ansökningsperioder som börjar 11.5.2020 eller senare.


Seuraava Retroaktiv rätt till utkomstskydd för dem som inte har lämnat in en sysselsättningsplan