Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Företagare har rätt till arbetsmarknadsstöd på grund av coronaepidemin

Företagare och yrkesutövare i huvudsyssla kan få tillfälligt arbetsmarknadsstöd på grund av den plötsliga och oväntade försvagning av efterfrågan som orsakas av coronaepidemin.

Förutsättningen för att en företagare ska beviljas

  • arbetsmarknadsstöd är att den huvudsakliga verksamheten har upphört eller att
  • inkomsten från företagsverksamheten understiger 1 090 euro per månad för varje person som arbetar som företagare i företaget.

Att den huvudsakliga verksamheten har upphört eller inkomsterna minskat måste bero på en mycket utbredd allvarlig smittsam sjukdom, dvs. coronavirusepidemin.

Hur ansöker man om arbetsmarknadsstöd från FPA?

Utbetalningen av arbetsmarknadsstöd förutsätter att personen anmäler sig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och att ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om personens rätt till arbetsmarknadsstöd avges till FPA.

I praktiken går processen till så här:

  1. Företagaren anmäler sig som arbetslös arbetssökande och redovisar för att arbetet på heltid har upphört eller inkomsten minskat på grund av coronavirusepidemin.
  2. Arbets- och näringsbyrån avger ett arbetsmarknadspolitiskt utlåtande till FPA om företagarens rätt till arbetsmarknadsstöd.
  3. FPA betalar ut arbetsmarknadsstöd till företagaren.

Arbetsmarknadsstöd kan enligt beredningen betalas ut för perioden 16.3.2020–30.6.2020. Om företagaren registrerar sig som arbetssökande senast 15.4.2020, har denna rätt till arbetsmarknadsstöd för den tiden som föregick jobbsökningen, förutsatt att villkoren för att få stödet uppfylls.

Efterskydd

En medlem i en löntagarkassa som har övergått till att bli företagare eller yrkesutövare i huvudsyssla kan behålla sitt medlemskap i löntagarkassan under den s.k. efterskyddstiden, dvs. 18 månader efter att personen inledde sitt arbete som företagare/yrkesutövare i huvudsyssla. Om arbetet som företagare/yrkesutövare upphör under efterskyddstiden kan medlemmen få inkomstrelaterad dagpenning utifrån sitt tidigare uppfyllda arbetsvillkor som löntagare. Förutsättningen är att alla villkor för att erhålla dagpenning uppfylls. Förutsättningen för att få inkomstrelaterad dagpenning på basis av efterskyddet är att arbetet som företagare/yrkesutövare upphör.


Seuraava Har du bekantat dig med eTjänsten?