Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Medlemskap

Ett medlemskap i Läkarnas arbetslöshetskassa är ett billigt och enkelt sätt att få ytterligare trygghet inför förändringar i arbetslivet. Genom att vara medlem i kassan säkrar du din rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsförmån när anställningsförhållandet upphör och under en permittering. Dessutom kompletterar du din utkomst om du endast är sysselsatt på deltid. Ett medlemskap i kassan möjliggör inkomstrelaterad ersättning också då du är alterneringsledig. Arbetslöshetskassan erbjuder inte arbetsavtalsrådgivning utan betjänar sina medlemmar endast i ärenden som gäller utbetalning av förmåner.

Nästan 25 000 läkare, tandläkare och veterinärer har redan försäkrat sig själva genom att gå med i Läkarnas arbetslöshetskassa.

Personer i lönearbete har möjlighet att ansluta sig till kassan. Ditt anställningsförhållande kan gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsat (t.ex. sommarjobb under studier inom kassans verksamhetsområde) och du kan arbeta på deltid eller heltid. Det är emellertid inte möjligt att ansluta sig till kassan då man är arbetslös, helt permitterad, vårdledig, tjänstledig eller på obetald mamma- eller föräldraledighet.

Gå med i Läkarnas arbetslöshetskassa här!