Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Utnyttja ett tidigare medlemskap i en kassa

Byt löntagarkassa

De medlemskaps- och arbetsperioder som du har tjänat in som medlem i den föregående löntagarkassan räknas till godo om du ansluter dig till en ny kassa inom 30 dagar från att du lämnade den föregående kassan. Förutsättningen för att byta kassa och ansluta dig är att du är i lönearbete då du ansöker om medlemskap i kassan.

Från företagare till löntagare

När du övergår från att vara företagare till löntagare och ansluter dig till Läkarnas arbetslöshetskassa (inom 30 dagar efter utträdet ur företagarkassan) har du rätt till den dagpenning som du varit berättigad till som företagare, tills du uppfyller arbetsvillkoret för löntagare.

Från löntagare till företagare

När du övergår till att bli företagare eller yrkesutövare i huvudsyssla kan du behålla ditt medlemskap i Läkarnas arbetslöshetskassa i 18 månader från att din verksamhet inletts (s.k. efterskyddstid). I en sådan situation ackumuleras inte ditt nya arbetsvillkor för din företagsverksamhet. Om din företagsverksamhet upphör under efterskyddet har du rätt till arbetslöshetsdagpenning för löntagare, oavsett vilken kassa du är medlem i, förutsatt att villkoren för förmånen uppfylls.

Från utlandet till Finland

Försäkrings- och arbetsperioder som intjänats inom ramen för en arbetslöshetsförsäkring i ett annat EU/EES-land räknas till godo om du vid din återkomst till Finland ansluter dig som medlem inom en månad från att din arbetslöshetsförsäkring i det andra EU/EES-landet upphört. Arbetslöshetsförsäkringen ska i regel överföras till det landet som du arbetar i. Bifoga blanketten över försäkrings- och arbetsperioderna till din medlemsansökan. När du återvänder till Finland från de andra nordiska länderna måste du bli medlem i en arbetslöshetskassa inom åtta veckor efter att arbetslöshetsförsäkringen upphört i det andra nordiska landet. När du arbetar i Sverige och Danmark måste du ansluta dig till en arbetslöshetskassa inom din egen bransch för att behålla ditt utkomstskydd.