Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för Läkarnas arbetslöshetskassa år 2021 är 21 euro. Medlemsavgiften fastställs årligen.

Nya medlemmar får den första fakturan för medlemsavgiften efter att ansökningsblanketten har behandlats. Därefter skickar vi ut fakturan för medlemsavgiften i början av året. Medlemmar i Läkarförbundet får ingen faktura för medlemsavgiften från arbetslöshetskassan. Förbundet redovisar medlemsavgiften till arbetslöshetskassan.

När medlemskapet upphör kan den medlemsavgift som betalats för tiden efter medlemskapets upphörande återbetalas för de hela kalendermånader som återstår av den årliga medlemsavgiften.

  • Begäran om återbetalning inlämnas skriftligen inom tre månader efter utträdet eller ett uteslutningsbeslut som vunnit laga kraft.
  • Det återbetalade beloppet måste vara minst 10 euro

En obetald medlemsavgift kan tas ut från förmåner som betalas ut till medlemmen.

En medlem kan uteslutas från arbetslöshetskassan om denna inte betalar medlemsavgiften senast på förfallodagen.

  • Ett uteslutande sker retroaktivt från början av det kalenderår för vilket medlemsavgiften är obetald och kan leda till återkrav, om förmåner har betalts under det aktuella året.
  • Medlemmen ges möjlighet att avge en förklaring före ett uteslutande.
  • En utesluten medlem kan inte räkna medlems- eller arbetsperioder till godo när denna ansluter sig till en annan arbetslöshetskassa.