Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap upphör automatiskt i slutet av den kalendermånad som du fyllt 68 år. När du är över 65 år kan du endast få inkomstrelaterad dagpenning då du är permitterad.

Avsluta ditt medlemskap skriftligen på vår blankett för meddelande om ändring, om du:

  • har varit företagare/yrkesutövare i huvudsyssla i mer än 18 månader
  • permanent har lämnat verksamhetsområdet som kassan verkar inom (över ett års arbete i en annan bransch betraktas som permanent)
  • har gått i pension permanent
  • har övergått till arbetslöshetsförsäkringen i ett annat EU/EES-land, eller
  • av andra skäl vill lämna arbetslöshetskassan.

Det är bara du som kan att informera oss om dessa förändringar; vi kan inte avsluta ditt medlemskap utan den information vi får från dig.

Din anmälan om utträde ska innehålla:

  • för- och efternamn
  • adress
  • datum för utträde
  • orsak till utträdet (t.ex. permanent pension, företagsverksamhet i huvudsyssla osv.).

Utträdet är giltigt från och med att meddelandet mottagits eller en senare tidpunkt som du uppgett.

Medlemsavgiften måste betalas fram till slutet av månaden för utträdet. Observera att en utebliven betalning av medlemsavgift inte är ett giltigt meddelande om utträde.

Det är endast möjligt att byta arbetslöshetskassa medan man arbetar. Det är inte möjligt att byta kassa då man är arbetslös, helt permitterad, vårdledig, tjänstledig eller på obetald mamma- eller föräldraledighet.

Om du byter från en kassa till en annan inom en månad behåller du de perioder av arbete och medlemskap som du har samlat in. Om du överskrider en månad måste du samla in dem om från början. Medlemsavgiften måste betalas fram till slutet av månaden för utträdet.

Skicka meddelandet om utträde per post eller via eTjänsten. Postadressen till Läkarnas arbetslöshetskassa är PB 49, 00501 Helsingfors. Skicka in ditt meddelande om utträde som foto eller skannat under Bilagor på eTjänsten. Meddelandefunktionen i eTjänsten är ett säkert sätt att skicka meddelanden till arbetslöshetskassan.