Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Uppsägning av medlemskap

Ditt medlemskap upphör automatiskt i slutet av den kalendermånad som du fyllt 68 år. När du är över 65 år kan du endast få inkomstrelaterad dagpenning då du är permitterad.

Om du vill utträda ur kassan meddela skriftligt detta till arbetslöshetskassan. Vi rekommederar att skicka ett meddelande via eTjänsten. Din anmälan om utträde ska innehålla:

  • e-postadress
  • datum för utträde
  • orsak till utträdet (t.ex. permanent pension, företagsverksamhet i huvudsyssla osv.) och
  • bankkontonummer för återbetalning av medlemsavgiften om beloppet överstiger 10 euro.

Du behöver att säga upp ditt medlemskap, om du:

  • har varit företagare/yrkesutövare i huvudsyssla i mer än 18 månader
  • permanent har lämnat verksamhetsområdet som kassan verkar inom (över ett års arbete i en annan bransch betraktas som permanent)
  • har gått i pension permanent eller
  • har övergått till arbetslöshetsförsäkringen i ett annat EU/EES-land.

Det är bara du som kan att informera oss om dessa förändringar; vi kan inte avsluta ditt medlemskap utan den information vi får från dig.

Medlemsavgiften måste betalas fram till slutet av månaden för utträdet. Observera att en utebliven betalning av medlemsavgift inte är ett giltigt meddelande om utträde.

Du kan även skicka meddelandet om utträde per post. Fyll i på vår blankett för meddelande om ändring. Postadressen till Läkarnas arbetslöshetskassa är PB 49, 00501 Helsingfors.