Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Vem kan ansluta sig?

Du kan ansluta dig till Läkarnas arbetslöshetskassa om:

  • Du arbetar med uppgifter som kräver utbildning som läkare, tandläkare eller veterinär
  • Du är i lönearbete
    • Utöver ditt heltidsarbete tills vidare kan du till exempel arbeta på deltid, vara visstidsanställd, sommarjobbare eller delvis permitterad.
    • Observera att medlemskapet inte är till någon nytta om du arbetar mindre än 18 timmar per vecka eftersom ditt arbetsvillkor inte ackumuleras i så fall.
  • Du är under 68 år.

Du kan inte vara medlem i Läkarnas arbetslöshetskassa om du är företagare/yrkesutövare i huvudsyssla. Däremot kan du ansluta dig till Företagarkassa.

En medlem i kassan som blivit företagare/yrkesutövare i huvudsyssla kan få inkomstrelaterad dagpenning för löntagare i högst 18 månader efter att företagsverksamheten inletts.

En person anses vara företagare enligt utkomstskyddet om

  • personen är skyldig att ha en FöPL/LFöPL-försäkring,
  • om personen arbetar i ett företag eller andelslag, av vilket denna själv eller dennas familjemedlemmar eller denna tillsammans med sina familjemedlemmar äger minst 50 % (andelen beräknas utifrån rösträtt eller motsvarande bestämmanderätt; även indirekt ägande via ett annat företag beaktas), eller om personen är i en ledande ställning (verkställande direktör, styrelseledamot) och själv äger minst 15 % eller om dennas familjemedlemmar eller denna tillsammans med sina familjemedlemmar äger 30 %.