Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Bli medlem

Det är lätt att gå med.

  1. Försäkra dig om att du uppfyller våra kriterier för medlemskap.
  2. Fyll i din medlemsansökan online eller till pappers som du skriver ut och postar. Vi kan också posta dig en blankett för medlemsansökan.
  3. Vi meddelar dig per e-post eller brev om ditt medlemskap efter att vi har behandlat din ansökan.

När du blir medlem i Läkarnas arbetslöshetskassa kan du ge oss fullmakt att säga upp ditt tidigare medlemskap i en annan kassa. Du ger fullmakten samtidigt som du ansöker om medlemskap.

Observera att:

  • Ditt medlemskap börjar tidigast den dag då ansökan tas emot. Om du inte ännu är i lönearbete, börjar ditt medlemskap den första dagen som du är i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande efter att din ansökan mottagits och efter att du betalat din medlemsavgift. Om du är tjänstledig utan lön börjar ditt medlemskap efter att ledigheten tagit slut.
  • Du kan inte vara medlem i två eller flera arbetslöshetskassor samtidigt.