Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Därför lönar det sig att gå med

Det är endast genom att vara medlem i en arbetslöshetskassa som du kan försäkra dig om att få inkomstrelaterat utkomstskydd om du blir utan arbete eller permitteras.

Utan medlemskap i en kassa kan du få grunddagpenning som FPA betalar ut och som i allmänhet blir betydligt mindre än den inkomstrelaterade dagpenningen. Nedan några exempel för att belysa skillnaderna:

Månadslön som ligger till grund för dagpenning Förmån som betalas ut av FPA per månad Förmån som betalas av Läkarnas arbetslöshetskassa
3000 € 724 € 1692 €
4000 € 724 € 1964 €
6000 € 724 € 2348 €
8000 € 724 € 2731 €

Beloppen är angivna före skatt och har avrundats till närmaste euro. Antalet barn som ska försörjas, lön för deltidsarbete, biinkomster m.m. kan inverka på dagpenningens storlek.

Uppskatta dagpenningens storlek med dagpenningskalkylatorn.