Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Kontrollera och uppdatera uppgifterna

Du kan kontrollera dina egna uppgifter i eTjänsten (logga in med bankkoderna). Uppgifterna går också att uppdatera i tjänsten.

Följande uppgifter går att se och uppdatera i eTjänsten:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Bankkontonummer

Om du inte har möjlighet att använda eTjänsten, kan du kontakta kassan per telefon. Kassans e-post tkassa@laakarientkassa.fi är inte skyddad och vi rekommenderar inte att du använder den för att uppdatera dina uppgifter.