Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Att byta arbetslöshetskassan

Det är endast möjligt att byta arbetslöshetskassa medan man arbetar. Det är inte möjligt att byta kassa då man är arbetslös, helt permitterad, vårdledig, tjänstledig eller på obetald mamma- eller föräldraledighet även om anställningsförhållande skulle vara i kraft.

Om du byter från en kassa till en annan inom en månad behåller du de perioder av arbete och medlemskap som du har samlat in. Om du överskrider en månad måste du samla in dem om från början. Medlemsavgiften måste betalas fram till slutet av månaden för utträdet.