Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Registerbeskrivning

Läkarnas arbetslöshetskassa sköter verkställigheten av de förmåner för sina medlemmar som fastställs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om alterneringsledighet, hjälper i ärenden som gäller medlemskap och förmåner samt sköter de uppgifter som föreskrivs i socialskyddsavtalen. Arbetslöshetskassan upprätthåller och behandlar personuppgifter för sina medlemmar och förmånstagare i syfte att sköta dessa uppgifter.

Arbetslöshetskassan samlar in personuppgifter endast i syfte att utföra ovanstående uppgifter och endast i den utsträckning som krävs för uppgifterna. Hanteringen av personuppgifter beskrivs mer detaljerat i register- och dataskyddsbeskrivningen.

Denna webbplats använder endast cookies som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera. Inga uppgifter om besökarna samlas in med cookies.

Register- och dataskyddsbeskrivning