Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Rörlighetsunderstöd

Arbetslöshetskassan har sedan 1.1.2017 betalat ut rörlighetsunderstöd för att kompensera för pendlings- och flyttkostnader.

Så ansöker du

Rörlighetsunderstöd ska sökas inom tre månader från att arbetet inleddes, med en ansökan för hela förmånstiden. Ändringar i anställningsförhållandet måste dock anmälas till kassan. En kopia av arbetsavtalet bifogas till ansökan.

Villkor för utbetalning av rörlighetsunderstöd

Utbetalning av rörlighetsunderstöd förutsätter att

  • du har rätt till arbetslöshetsersättning omedelbart innan arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen börjar
  • arbetsresan till och från arbetet eller den arbetsrelaterade utbildningen tar över tre timmar* per dag i fråga om heltidsarbete och över två timmar per dag i fråga om deltidsarbete
  • arbetet varar i minst två månader

*Rörlighetsunderstödets villkor för arbetsresornas tid tur och retur har förkortats från 3 till 2 timmar gällande heltidsarbete. Ändringen gäller anställningsförhållanden på heltid som börjar 12.6–31.10.2020.

Rörlighetsunderstödets belopp och varaktighet

Rörlighetsunderstödet är lika stort som grunddagpenningen (33,66 euro per dag år 2020) och betalas ut för högst fem dagar per vecka. Barnförhöjningar tillkommer till rörlighetsunderstödet såsom till inkomstrelaterad dagpenning. Barnförhöjningen för ett barn är 5,28 €, för två barn sammanlagt 7,76 € och för tre eller flera barn sammanlagt 10,00 € per dag. Om arbetsplatsen eller den arbetsrelaterade utbildningen ligger längre bort än 200 kilometer från den tidigare boningsorten, tillkommer det en förhöjningsdel på 4,79 € per dag till rörlighetsunderstödet. Rörlighetsunderstödet är skattepliktig inkomst.

Understöd kan betalas ut i 30 dagar för 2 månaders arbete, i 45 dagar för 3 månaders arbete och i 60 dagar för 4 månaders arbete. Rörlighetsunderstöd som gäller deltidsarbete betalas endast ut för de arbetsdagar som infaller under perioden. Rätten till en ny understödsperiod kan börja när inkomstrelaterad dagpenning har betalats ut för minst en dag efter utgången av den föregående understödsperioden och den sökande inleder ett nytt arbete som uppfyller villkoren för rörlighetsunderstödet.