Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Kontaktuppgifter

Läkarnas arbetslöshetskassa är en arbetslöshetskassa för läkare, tandläkare och veterinärer i ett anställnings- eller tjänsteförhållande. Vi betalar ut inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning, rörlighetsunderstöd och alterneringsersättning till våra medlemmar. Kassan grundades 1979 och har 24 626 medlemmar (31.12.2020).

Finansinspektionen övervakar arbetslöshetskassans verksamhet och fastställer kassans årliga medlemsavgift.

Medlemmarna i Läkarnas arbetslöshetskassa kan skicka och ta emot säkra meddelanden till arbetslöshetskassan via eTjänsten. Logga in på eTjänsten via suomi.fi-tjänsten med bankkoder, mobil ID eller certifikatkort.

Ansökningarnas bilagor går inte att skicka via meddelandetjänsten. De skickas från eTjänstens startsida under Bilagor -> Skicka bilagor.

Carola Ylenius
kassadirektör
tfn 040 828 9767

Nina Rasimus
ersättningshandläggare
tfn 09 393 091 (växel)

Marjo Helisma
medlemsansvarig
tfn 09 393 091 (växel)

Timo Auvinen
ersättningshandläggare
(hanterar ansökningskön
som uppkommit p.g.a. coronapandemin)

Växel: tfn 09 393 091

Postadress: PB 49, 00501 Helsingfors

E-post: tkassa@laakarientkassa.fi

Besöksadress: Backasgatan 2 A, vån. 7,
Ingång från Vääksyvägen fr.o.m. 6.7.2020

Vänligen avtala om möte med kassans personal i förväg.

Arbetslöshetskassan i HRT:s ruttguide