Läkarnas arbetslöshetskassa - Etusivu

Förvaltning

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassan tillkommer medlemmarnas kassamöte, som sammanträder en gång om året före utgången av april.

Varje medlem som är närvarande vid kassamötet har en röst.

Kallelsen till mötet publiceras i Finsk veterinärtidskrift, Finlands Tandläkartidning, Finlands Läkartidning och på kassans webbplats.

Styrelsen, som årligen väljs av kassamötet, ansvarar för kassans förvaltning.

Medlemmarna valde följande personer till styrelsen vid mötet 18.8.2020:

ordinarie medlem personlig ersättare
Mikko Valkonen, ordförande Jaana Puhakka
Hannu Halila Tinja Lääveri
Heikki Pärnänen Lauri Vuorenkoski
Noora Ritamäki Mikko Floréen
Minnami Rainesalo Katri Kiviniemi
Anna Haukka Nora Savanheimo