Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Liikkuvuusavustus

Työttömyyskassa on maksanut liikkuvuusavustusta työmatka- ja muuttokulujen korvaamiseksi 1.1.2017 alkaen.

Hakeminen

Liikkuvuusavustusta tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa työn alkamisesta ja sitä haetaan koko tukiajalta yhdellä hakemuksella. Jos työsuhteessa tapahtuu muutoksia, tulee niistä kuitenkin ilmoittaa kassaan. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan kopio työsopimuksesta.

Liikkuvuusavustuksen maksamisedellytykset

Liikkuvuusavustuksen maksaminen edellyttää, että

  • on oikeus työttömyysetuuteen välittömästi ennen työn tai työhön liittyvän koulutuksen aloittamista
  • edestakainen työmatka on työn tai työhön liittyvän koulutuksen alkaessa kokoaikatyössä yli kolme tuntia* päivässä ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia päivässä
  • työ kestää vähintään kaksi kuukautta

*Liikkuvuusavustuksen edestakaista työmatka-aikaa koskeva edellytys kokoaikatyön osalta on lyhentynyt 3 tunnista 2 tuntiin. Muutos koskee 12.6.2020 - 30.6.2021 alkavia kokoaikaisia työsuhteita.

Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen (33,78 euroa päivässä vuonna 2021) ja sitä maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Liikkuvuusavustukseen maksetaan lapsikorotukset kuten ansiopäivärahassa. Lapsikorotusta yhdestä lapsesta on 5,30 € kahdesta lapsesta yhteensä 7,78 € ja kolmesta tai sitä useammasta lapsesta yhteensä 10,03 € päivässä. Jos työpaikka sijaitsee tai työhön liittyvä koulutus järjestetään yli 200 kilometrin etäisyydellä aiemmasta asuinpaikasta, liikkuvuusavustukseen maksetaan korotusosaa, joka on 4,80 € päivässä. Liikkuvuusavustus on veronalaista tuloa.

Avustusta voidaan maksaa 2 kk työhön 30 päivän jaksolta, 3 kk työhön 45 päivän jaksolta ja 4 kk työhön 60 päivän jaksolta. Osa-aikatyöhön liikkuvuusavustusta maksetaan vain jakson työpäiviltä. Oikeus uuteen avustuskauteen voi alkaa, kun ansiopäivärahaa on maksettu edellisen avustuskauden päätyttyä vähintään yhdeltä päivältä ja hakija aloittaa uuden työn, joka täyttää liikkuvuusavustuksen saamisen edellytykset.