Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Muutoksenhaku

Jos työttömyyskassan antamaan päätökseen on tyytymätön, voi siihen hakea muutosta. TE-toimiston antamaan työvoimapoliittiseen lausuntoon ei voi hakea muutosta, vaan valitus tulee kohdistaa lausunnon perusteella kassan antamaan päätökseen.

Päätösten mukana on aina kirjalliset muutoksenhakuohjeet.

Kassan päätöksistä valitetaan sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan, jonka antamasta päätöksestä voi valittaa edelleen vakuutusoikeuteen.

Valitus toimitetaan työttömyyskassaan. Sen tulee olla perillä työttömyyskassassa viimeistään 30. päivänä siitä, kun hakija on saanut tiedon päätöksestä. Hakijan katsotaan saaneen tiedon päätöksestä 7. päivänä sen jälkeen, kun päätös on postitettu hakijan ilmoittamaan osoitteeseen.

Hakiessasi muutosta, ilmoita:

  • muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen numero
  • miltä kohdin päätökseen vaaditaan muutosta
  • mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan
  • nimesi, kotikuntasi, postiosoitteesi ja puhelinnumerosi
  • valtakirja ja valtuutetun yhteystiedot, jos joku hoitaa asiaa puolestasi

Valitukseen on liitettävä valituksenalainen päätös tai sen kopio, asiakirjat, joihin vetoat sekä mahdollinen asiamiehen valtakirja.

Jos valituksenalainen päätös perustuu työ- ja elinkeinotoimiston työttömyyskassaa sitovaan lausuntoon, työttömyyskassa lähettää muutoksenhakuasiakirjat TE-toimistoon ja pyytää siltä lausunnon valituksenalaisesta asiasta. Jos TE-toimisto ei muuta lausuntoaan, kassa toimittaa valituksen liitteineen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Samalla saat tiedokssesi TE-toimiston lausunnon ja kassan vastineen valitukseesi ja voit vielä lausua asiassa lautakunnalle. Jos TE-toimisto muuttaa lausuntoaan, oikaisee kassa päätöksensä lausunnon mukaiseksi.

Mikäli kyseessä on kassan päätös, joka ei perustu TE-toimiston lausuntoon, voi kassa virheen havaitessaan oikaista päätöksen muutoksenhaun mukaisesti lähettämättä sitä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan.