Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Toimintaohjeet

Ilmoittautuminen TE-toimistoon

Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä työttömyys- tai lomautuspäivänä. Helpoiten ilmoittaudut sähköisesti. Ilmoita TE-toimistoon, että olet jäsenenä Lääkärien työttömyyskassassa. Ilmoittautumisesta lukien sinut katsotaan työttömäksi työnhakijaksi ja aikaisintaan tästä lukien sinulle voidaan maksaa etuutta tai omavastuuaikasi voi kulua. Myös mahdollisista opinnoista, yritystoiminnasta, työsuhteesta tai näissä tapahtuvista muutoksista tulee ilmoittaa TE-toimistoon. Pidä työnhakusi voimassa TE-toimiston ohjeiden mukaisesti.

Vaikka olisit saanut kertakorvauksen työsuhteen päättyessä, ilmoittaudu silti työnhakijaksi. Vaikket voisi saada kertakorvauksen vuoksi etuutta, oikeutesi ansioturvaan katkeaa, jos olet pois työmarkkinoilta (esimerkiksi et ole työnhakijana) yli 6 kuukautta.

TE-toimisto toimittaa työvoimapoliittisen lausunnon oikeudestasi etuuteen suoraan työttömyyskassaan. Lausunnon saapumisaika riippuu siitä, onko TE-toimiston tutkittava mahdollisesti esimerkiksi työsuhteen päättymissyytä, opintoja tai yritystoimintaa.

Päivärahahakemus

Päivärahaa haetaan aina kalenterikuukausittain jälkikäteen. Varmista, että lähetät hakemuksen kolmen kuukauden kuluessa siitä päivästä, josta lukien haet päivärahaa. Hakemuksen lähettäminen käy kätevästi eAsioinnissamme, johon pääset kirjautumaan pankkitunnuksillasi, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla Suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Voit myös halutessasi tulostaa hakemuksen tai voimme pyynnöstäsi postittaa sen sinulle. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa se, että hakemus on täytetty kaikilta osin.

Hakemuksen lähettämisen yhteydessä toimita myös tarvittavat liitteet. Älä kuitenkaan jää odottamaan liitteitä, vaan toimita varsinainen hakemus joka tapauksessa kassaan, että hakemuksesi saadaan vireille.

Jatkohakemukset tulee toimittaa kassaan kalenterikuukausittain. Jos olet osittain lomautettu, hae päivärahaa aina kalenteriviikon loppuun.

Liitteet

Seuraa hakemuksen täyttöohjeita ja toimita liitteet kassaan hakemusta lähetettäessä tai mahdollisimman pian ne saatuasi. Liitteinä tarvitaan seuraavat:

 • Työsopimus, nimittämiskirja, virkamääräys tai vastaava (Huom! Jos työaika on muuttunut työsopimuksessa mainitusta, on viimeisin työaika ilmoitettava palkkatodistuksessa.)
 • Irtisanomisilmoitus tai sopimus työsuhteen päättymisestä (koskevat toistaiseksi voimassa olleita työsuhteita). Lomautusilmoitus, jos olet lomautettu.
 • Työnantajan palkkatodistus (palkkatodistuspohja, palkanlaskennan ohjeet ja UKK palkanlaskijoille)
  • Työttömyyttä edeltävältä, vähintään 26 työssäoloehdon täyttävältä kalenteriviikolta ansaituista palkoista (ma-su).
  • Erittely peruspalkkojen lisäksi maksetuista eristä kertymäaikoineen (esim. lomaraha ja lomakorvaus, bonukset ja muut poikkeukselliset erät)
  • Mikäli kertymäajalla on alle 18-tuntisia kalenteriviikkoja, niiden palkka tulee olla eritelty ja palkkatodistuksen tulee olla niin pitkältä ajalta, että kertymätiedoissa on vähintään 26 työssäoloehdon täyttävän kalenteriviikon (ma-su) palkka
  • HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi 31.12.2020 asti työssäoloehtoon ja näin ollen myös palkkatodistuksen pituuteen: Mikäli 26 kalenteriviikon työssäoloehto ei täyty, riittää 13 kalenteriviikkoa (ma-su). Työssäoloehtoa kerryttävää työtä tulee tällöin olla vähintään yksi kalenteriviikko 1.3.2020 jälkeen ja ansiopäivärahan ensimmäinen maksettava päivä oltava viimeistään 31.12.2020. Jäsenyysehto on tällöin 13 viikkoa. Myös yrittäjän ei-omistavassa asemassa olevan perheenjäsenen työssäoloehto on laskenut puoleen 52 kalenteriviikosta 26 kalenteriviikkoon.
  • Jos olet ollut osa-aikaeläkkeellä, osatyökyvyttömyyseläkkeellä, vuorotteluvapaalla, osittaisella hoitovapaalla tai olet saanut osa-aikalisää, palkkatodistus tarvitaan eläkettä tai vapaata edeltävältä ajalta.
  • Mahdollisten palkkatodistuksen kertymäajalle kohdistuvien palkattomien jaksojen ajalta tarvitaan selvitys tai esimerkiksi etuuspäätös.
 • Mahdollisen hakujaksolla olevien työsuhteiden työsopimukset ja palkkalaskelmat kaikista hakujaksolla saaduista palkoista.
 • Viimeksi vahvistetun verotuksen verotuspäätös sivutoimisesta yritystoiminnasta tai ammatinharjoittajana toimimisesta.
 • Työttömyyden aikaista eläkettä tai etuutta koskeva päätös.
 • Muutosverokortti etuutta varten kannattaa tilata Omaverosta. Verotustiedot siirtyvät kassaan kahden arkipäivän sisällä – valitse maksajaksi Lääkärien työttömyyskassa. Jos etuutta varten annettua verokorttia ei ole, pidätetään vero palkkaverokortin mukaisesti, kuitenkin veroprosentti on tällöin aina vähintään 25 %.