Lääkärien työttömyyskassa - Etusivu

Usein kysytyt kysymykset

Koronapandemia

 • Miten pandemia vaikuttaa työttömyysturvaan?

  Koronapandemian vuoksi lainsäädäntöön on tehty useita määräaikaisia poikkeuksia 31.12.2020 asti. Jäsenille näkyvistä muutoksista voit lukea tarkemmin TYJ:n artikkelista.

  Muutoksia on säädetty muun muassa

  • omavastuuaikaan
  • työssäoloehtoon
  • enimmäismaksuaikaan
  • työtulojen suojaosaan
  • liikkuvuusavustukseen
  • yrittäjien saamaan työmarkkinatukeen
  • lomautetun opintojen ja yritystoiminnan tutkimiseen
 • Mitä, jos sairastun työttömänä?

  Jos sairastut työttömänä, voit hakea päivärahaa normaalisti. Jos sairaus kestää yli 10 päivää, voit hakea sairauspäivärahaa Kelasta. Ilmoita sairaudestasi kassaan hakemuksessasi. Maksamme sairauspäivärahan omavastuuajan (sairastumispäivä ja sitä seuraavat 9 arkipäivää) ajalta työttömyyskorvausta. Sairauspäiväraha on ensisijainen etuus ja sitä saadessasi ansiopäivärahan enimmäisaika ei kulu.

 • Mitä, jos sairastun tai joudun karanteeniin työssäollessani?

  Sairauden ajalta toimitaan, kuten ennenkin. Sinulla voi olla oikeus sairausajan palkkaan tai sairauspäivärahaan.

  Tartuntatautipäivärahaa maksaa Kela, ja se korvaa ansionmenetystä, Jos tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää olemaan poissa työstä, karanteeniin tai eristykseen tartuntataudin leviämisen estämiseksi, voit saada tartuntatautipäivärahaa Kelasta.

Jäsenyys ja jäsenmaksut

 • Olenko kassan jäsen?

  Mikäli olet kassan jäsen, pääset kirjautumaan eAsiointiimme, jossa näkyy jäsenyytesi alkupäivä. Jos et pääse kirjautumaan eAsiointiin, ota yhteyttä työttömyyskassaan, ja selvitetään tilanteesi.

 • Olenko maksanut jäsenmaksuni?

  Uudet jäsenemme saavat ensimmäisen jäsenmaksulaskun liittymislomakkeen käsittelyn jälkeen. Tämän jälkeen postitamme jäsenmaksulaskut maalis-huhtikuussa. Mikäli olet jäsenenä Lääkäriliitossa, et saa jäsenmaksulaskua työttömyyskassasta, liitto tilittää jäsenmaksun työttömyyskassalle.

  Jäsenmaksutilanteesi varmistamiseksi ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

 • Milloin jäsenmaksut postitetaan?

  Uudet jäsenemme saavat ensimmäisen jäsenmaksulaskun liittymislomakkeen käsittelyn jälkeen. Tämän jälkeen postitamme jäsenmaksulaskut maalis-huhtikuussa. Mikäli olet jäsenenä Lääkäriliitossa, et saa jäsenmaksulaskua työttömyyskassasta, liitto tilittää jäsenmaksun työttömyyskassalle.

Työttömyysturvatermit

 • Mikä on työssäoloehto?

  Päivärahan saamiseksi tulee täyttää 26 viikon työssäoloehto. Työssäoloehtoa kerryttää työ, jota on vähintään 18 tuntia viikossa. Työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson sisällä.

 • Mikä on jäsenyysehto?

  Päivärahan saamiseksi tulee olla kassan jäsenenä 26 viikkoa. Aiempi kassajäsenyys toisessa kassassa voidaan laskea mukaan, jos kassaa on vaihdettu 30 päivässä edellisestä kassasta eroamisen jälkeen.

 • Mikä on enimmäismaksuaika?

  Päivärahaa voidaan maksaa enintään 300, 400 tai 500 päivää. Päivärahaa maksetaan viitenä päivänä viikossa. Mikäli päiväraha maksetaan soviteltuna, voi laskuriin kertyä päiviä vähemmän, kuin päiviä maksetaan.

 • Mikä on lisäpäiväoikeus?

  Enimmäismaksuajan täyttymisestä huolimatta tietyn ikäiset voivat saada päivärahaa ns. lisäpäiväoikeuden turvin.

 • Mikä on karenssi?

  Karenssi on TE-toimiston asettama korvaukseton määräaika, joka voi olla seuraamus esimerkiksi työsuhteen päättämisestä tai sen syntymättä jäämisestä. Karenssi-termiä käytetään joskus puhekielessä myös omavastuuajasta tai taloudellisen etuuden jaksottamisesta.

 • Mikä on jaksotus?

  Jaksotuksella tarkoitetaan aikaa, jolta ei ole oikeutta päivärahaan työsuhteen päättyessä saadun taloudellisen etuuden vuoksi. Esimerkiksi 6 kk:n palkkaa vastaava eroraha, ns. kultainen kädenpuristus tai tukipaketti siirtää päivärahan maksatuksen alkua noin 6 kuukautta työttömäksi jäämisestä. Työnhaku kannattaa pitää voimassa myös jaksotuksen aikana, sillä oikeuden työttömyyskorvaukseen voi menettää, mikäli on pois työmarkkinoilta (työttömänä olematta TE-toimistossa työttömänä työnhakijana) yli 6 kuukautta.

 • Mikä on soviteltu päiväraha?

  Soviteltu päiväraha on normaalia täyttä päivärahaa pienempänä maksettu päiväraha. Päivärahaa alentaa päivärahaan vaikuttavat tulot (esim. osa-aikatyö, lomautus lyhennetylle työviikolle, yritystoiminnan sivutulot). Suojaosan ylittävästä palkasta puolet vähentää ansiosidonnaista päivärahaa.

 • Mikä on suojaosa?

  Suojaosa on summa, jonka voit ansaita ilman, että sillä olisi vaikutusta päivärahasi suuruuteen. Suojaosa on 300 euroa kuukauden hakujakson aikana.

 • Mikä on omavastuuaika?

  Ennen päivärahan maksamisen aloittamista otetaan viiden päivän omavastuuaika, jolta ei ole oikeutta etuuteen.

Päivärahan hakeminen ja liitteet

 • Kuinka päivärahaa haetaan?

  Työttömyysetuuden hakemiseksi tulee

  • olla työttömänä työnhakijana Työ- ja elinkeinotoimistossa
  • lähettää kassaan päivärahahakemus ja
  • varmistaa, että hakemuksen mukana on tarvittavat liitteet

  Lue tarkemmat ohjeet täältä.

 • Mitä liitteitä laitan hakemukseeni?

  Hakemisen yhteydessä olevissa ohjeissa pyydetään liitteet kunkin asiakohdan yhteydessä. Liitteitä toimitetaan eri tavoin riippuen siitä onko kyseessä ensimmäinen hakemus vai jatkohakemus. Tarkemmat tiedot tarvittavista liitteistä löydät täältä.

Päivärahan maksaminen

 • Milloin päiväraha maksetaan tililleni?

  Käsittelemme hakemukset saapumisjärjestyksessä. Päivärahan maksupäiviä Lääkärien työttömyyskassassa ovat maanantai-perjantai. Hakemuksesi käsittelytilanteen näet eAsioinnistamme. Mikäli hakemus on jo käsitelty, näkyy maksupäivä myös eAsioinnista. Mikäli olemme saaneet pyydetyt lisäselvitykset, käsittelemme hakemuksesi mahdollisimman pian. Ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittely on riippuvainen hakemustilanteesta. Jatkohakemuksista ne, joissa ei ole soviteltavaa tuloa, muutostietoja tai muita poikkeamia, käsitellään nopeasti ja niiden maksamiseen tilillesi menee 2-3 pankkipäivää.

 • Mikä on päivärahani suuruus?

  Jos sinulle on maksettu päivärahaa jo, näet päivärahan suuruuden eAsioinnista.

  Mikäli olet hakenut tai vasta hakemassa päivärahaa, voit arvioida päivärahasi suuruutta TYJ:n laskurilla.

  Päivärahan lasketaan ensimmäisen hakemuksen tietojen perusteella vähintään viimeisten kuuden kuuden kuukauden palkkatuloista. Ennakkolaskelmia tai arvioita päivärahan suuruudesta ei tehdä. Päivärahan määrittelystä voit lukea tarkemmin täältä.

 • Tuleeko minun toimittaa verokortti työttömyyskassaan?

  Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa. Saamme vuoden alussa jäsenten ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta, joten sinun ei tarvitse toimittaa vuoden alussa saamaasi palkkaverokorttia työttömyyskassaan.

  Kun ennakonpidätys toimitetaan palkkatuloa varten annetun verokortin mukaan, on ennakonpidätys kuitenkin vähintään 25 %.

  Jos haet muutosta ennakonpidätykseen, tilaa verokortti etuutta varten. Tällöin ennakonpidätys suoritetaan muutosverokortin mukaisella veroprosentilla. Voit tilata verokortin suoraan työttömyyskassaan Oma Vero-palvelusta.

  Työttömyyskassa ilmoittaa Verottajalle tiedot maksetuista etuuksista ja suoritetusta ennakonpidätyksestä.

Soviteltu päiväraha

 • Mihin soviteltu päiväraha liittyy?

  Soviteltu päiväraha on normaalia täyttä päivärahaa pienempänä maksettu päiväraha. Päivärahaa alentaa päivärahaan vaikuttavat tulot (esim. osa-aikatyö, lomautus lyhennetylle työviikolle, yritystoiminnan sivutulot). Suojaosan ylittävästä palkasta puolet vähentää ansiosidonnaista päivärahaa.

  Esimerkiksi osa-aikatyöstä saatu palkka 1 000 € / kk vähentää normaalisti maksettua päivärahaa seuraavasti:
  Normaali päiväraha 3 000 € / kk
  Suojaosa 300 € / kk
  Suojaosan ylittävä palkka 700 €
  Suojaosan ylittävästä palkasta puolet (350 €) vähentää päivärahaa
  Maksetaan 3 000 € - 350 € = 2 650 €.

 • Aloitin osa-aikatyön, mihin se vaikuttaa?

  Osa-aikatyön aikana voi saada soviteltua päivärahaa. Tällöin puolet suojaosan ylittävästä palkasta vähentää ansiosidonnaista päivärahaa. Palkka huomioidaan sinä kuukautena, jolloin se on maksettu. Työajan ylittäessä 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmmäistyöajasta ei oikeutta soviteltuun kuitenkaan ole. Työaikaa tarkastellaan sinä kalenterikuukautena, jolloin palkka maksetaan. Kassa tarvitsee osa-aikatyön työsopimuksen ja palkkatiedot osa-aikatyöstä päivärahahakemusten käsittelemiseksi. Mikäli työaika on vähintään 18 tuntia viikossa, kerryttää osa-aikatyö uutta työssäoloehtoa. Työssäoloehdon täyttyessä päiväraha määritellään uudelleen ja enimmäismaksuaika alkaa alusta.

 • Kannattaako osa-aikatyötä tehdä?

  Kassa ei tee kannattavuuslaskelmia työn vaikutuksesta päivärahan hakemiseen.

Lomautus

 • Voinko saada lomautettuna päivärahaa?

  Lomautettuna voi olla oikeus täyteen päivärahaan, soviteltuun päivärahaan tai palkoista ja työajasta riippuen on mahdollista, ettei oikeutta päivärahaan ole. Työ- ja virkasuhteessa oleva voidaan lomauttaa, toimitusjohtajaa ei. Määräaikaisesta työsuhteesta voidaan lomauttaa vain, jos työntekijä on sellaisen henkilön sijainen, joka voitaisiin lomauttaa. HUOM! Määräaikainen muutos koronapandemian vuoksi: määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa samoin ehdoin kuin vakituisen työntekijän. Määräaikaisesta virkasuhteesta voidaan lomauttaa.

  Katso täältä tarkemmin lomautuksen vaikutuksesta päivärahaan.

Yritystoiminta

 • Kuka katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi?

  Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka on YEL/MYEL –vakuutusvelvollinen. Lisäksi yrittäjäksi katsotaan yhtiössä tai osuuskunnassa työskentelevä, jos hän

  • itse tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 50 % (äänivallasta tai muusta vastaavasta määräämisvallasta; myös välillinen omistaminen toisen yrityksen kautta huomioidaan) tai
  • toimii johtavassa asemassa (toimitusjohtaja, hallituksen jäsen) ja itse omistaa vähintään 15 % tai hänen perheenjäsenensä tai hän yhdessä perheenjäsentensä kanssa omistaa vähintään 30 %.
 • Kuinka yritystoiminta vaikuttaa päivärahaani?

  Työttömänä aloitetun yritystoiminnan pää- ja sivutoimisuutta ei vuoden 2018 alusta lukien arvioida neljän ensimmäisen kuukauden aikana yritystoiminnan aloittamisesta. Työtön voi näin ollen jatkossa saada ansiopäivärahaa neljän kuukauden ajan yritystoiminnan aloitettuaan. Yritystoiminnan tulot vähentävät ansiopäivärahan määrää sovittelua koskevien sääntöjen mukaisesti.

 • Voinko jatkaa jäsenyyttäni päätoimisena yrittäjänä Lääkärien työttömyyskassassa?

  Päätoimiseksi yrittäjäksi/ammatinharjoittajaksi siirtynyt kassan jäsen voi säilyttää jäsenyyden Lääkärien työttömyyskassassa ns. jälkisuoja-ajan eli korkeintaan 18 kuukautta yritystoiminnan aloittamisesta. Jos yritystoiminta lopetetaan jälkisuoja-ajan kuluessa, jäsen voi muiden edellytysten täyttyessä saada ansiopäivärahaa aikaisemman palkansaaja-aseman perusteella. Jälkisuoja-aika säilyy myös siirrettäessä jäsenyys yrittäjäkassaan.

 • Jos yritystoiminta ei ole kannattavaa, voinko saada päivärahaa?

  Ollakseen oikeutettu ansiopäivärahaan pitää jäsenen kokonaan lopettaa yritystoiminta tai keskeyttää se yli neljäksi kuukaudeksi.

  Jos lopetat yritystoimintasi 18 kuukauden kuluessa sen aloittamisesta, voit saada päivärahaa aiemman palkansaajana kerryttämäsi työssäoloehdon perusteella. Päivärahaa maksettaisiin samoin kuin sitä on tai olisi maksettu ennen yritystoiminnan aloittamista.

  TE-toimisto tutkii asian ja antaa siitä työttömyyskassaa sitovan lausunnon.